Material

*Den här sidan uppdateras löpande!

Länkar till externt material

Säg vad du tycker om valet! - Ung Media Sverige

Ung Media Sverige har tagit fram material för hur du som elev kan vara med och påverka samhällsdebatten med hjälp av medieproduktion. Du får bland annat tips på hur du skriver en debattartikel, spelar in en podd och skriver grävande reportage.

Det levande valet - SVEA och SVEROK

Sveriges Elevråd – SVEA och Sverok – Spelhobbyförbundet har tillsammans tagit fram rollspelet Rådet. Det är ett rollspel som handlar om demokratiska system och politisk utveckling. Deltagarna ska med varandras och handledarens hjälp kunna dra paralleller till Europaparlamentets demokratiska process, och diskutera den utifrån sina egna erfarenheter i spelet. 

Min röst, vårt val - FUB

Min röst, vårt val är en film som handlar om demokrati och varför det är viktigt att rösta. Filmen har spelats in av Riksförbundet FUB tillsammans med elever på S:t Eriks gymnasiesärskola och vänder sig främst till unga som går i särskolan.

I Min röst, vårt val får tittaren en unik inblick i ungas tankar om demokrati, sina liv och framtiden. Filmen kommer kunna användas för att diskutera viktiga frågor inför valet, både i undervisningen och på fritiden.

EU-information - Sveriges Riksdag

Vad gör EU:s olika delar, hur bli en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här hittar du information om EU-arbetet och hur EU och Sverige hänger ihop!

Alla väljare - 8 sidor

8 sidor har lättlästa nyheter om politik samt information om val och röstning samlat på sidan ”Alla Väljare”.

Mitt Val - SV

Mitt Val är ett studiematerial om demokrati och val för personer med intellektuell funktionsvariation skapat av Studieförbundet Vuxenskolan.

Ditt Val 2019 - YouVoteEU

En digital plattform inför Europaparlamentsvalet där du kan lära dig mer om hur politiker röstat i olika frågor och jämföra med dina åsikter.

Perspektiv på Världen - UR

En serie på 22 korta avsnitt som tar dig med till olika platser runtom i världen. Ämnen som tas upp är till exempel mänskliga rättigheter, extremism, ekonomi, miljö och Nato. Kolla på klippen själv eller i grupp och diskutera innehållet tillsammans!

Talets Makt - Sveriges Ungdomsråd

En bok byggd på erfarenheter från projektet Debattspelen, vars syfte är att stärka ungas röster och ge verktyg inom retorik, argumentation, debatt och kritiskt tänkande.

TALETS MAKT innehåller bland annat fakta och övningar om att debattera online, bygga argument, genomskåda och bemöta härskartekniker och argumentationsfel. Perfekt för valår! 

Material - Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer har samlat mallar och tips för att underlätta engagemang. Under fliken ”Aktiviteter” finns till exempel tips för att hålla en temadag och guide för att ordna en gästföreläsning.

Valår i klassrummet - MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har samlat länkar till olika material som berör valåret och som är riktade till lärare.

Följ Skolval 2019

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samverkande myndigheter