Material

*Den här sidan uppdateras löpande!

Länkar till externt material

Säg vad du tycker om valet! - Ung Media Sverige

Ung Media Sverige har tagit fram material för hur du som elev kan vara med och påverka samhällsdebatten med hjälp av medieproduktion. Du får bland annat tips på hur du skriver en debattartikel, spelar in en podd och skriver grävande reportage.

Det levande valet - SVEA och SVEROK

Sveriges Elevråd – SVEA och Sverok – Spelhobbyförbundet har tillsammans tagit fram rollspelet Rådet. Det är ett rollspel som handlar om demokratiska system och politisk utveckling. Deltagarna ska med varandras och handledarens hjälp kunna dra paralleller till Europaparlamentets demokratiska process, och diskutera den utifrån sina egna erfarenheter i spelet. 

Min röst, vårt val - FUB

Min röst, vårt val är en film som handlar om demokrati och varför det är viktigt att rösta. Filmen har spelats in av Riksförbundet FUB tillsammans med elever på S:t Eriks gymnasiesärskola och vänder sig främst till unga som går i särskolan.

I Min röst, vårt val får tittaren en unik inblick i ungas tankar om demokrati, sina liv och framtiden. Filmen kommer kunna användas för att diskutera viktiga frågor inför valet, både i undervisningen och på fritiden.

EU-information - Sveriges Riksdag

Vad gör EU:s olika delar, hur bli en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här hittar du information om EU-arbetet och hur EU och Sverige hänger ihop!

Fatta EU - UR

Hur funkar EU egentligen? Vem gör vad och hur påverkas vi i Sverige av beslut som tas i Bryssel? Statsvetaren Jenny Madestam förklarar hur allt hänger ihop. Syftet med serien är att ge unga mer kunskap om det europeiska samarbetet med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor. Programmen ger kunskaper om var beslut fattas och om individers och gruppers möjligheter att påverka beslut. För årskurs 7-9.

EU i fokus - UR

Serien belyser hur EU:s demokratiska och politiska system fungerar. Genom att sätta fokus på frågor som kopplar till folkrätt, mänskliga rättigheter och ekonomiska strukturer i samband med de samhällsutmaningar som Europa står inför så tränas förmågan att analysera samhällsproblem ur olika perspektiv. För gymnasiet.

Ditt Val 2019 - YouVoteEU

En digital plattform inför Europaparlamentsvalet där du kan ta del av hur politiker i EU har röstat i olika frågor och jämföra med dina egna åsikter.

Alla väljare - 8 sidor

8 sidor har lättlästa nyheter om politik samt information om val och röstning samlat på sidan ”Alla Väljare”.

Mitt Val - SV

Mitt Val är ett studiematerial om demokrati och val för personer med intellektuell funktionsvariation skapat av Studieförbundet Vuxenskolan.

Talets Makt - Sveriges Ungdomsråd

En bok byggd på erfarenheter från projektet Debattspelen, vars syfte är att stärka ungas röster och ge verktyg inom retorik, argumentation, debatt och kritiskt tänkande.

TALETS MAKT innehåller bland annat fakta och övningar om att debattera online, bygga argument, genomskåda och bemöta härskartekniker och argumentationsfel. Perfekt för valår! 

Material - Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer har samlat mallar och tips för att underlätta engagemang. Under fliken ”Aktiviteter” finns till exempel förslag på hur man håller en temadag samt guide för att ordna en gästföreläsning.

Valår i klassrummet - MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har samlat länkar till olika material som berör valåret och som är riktade till lärare.

Följ Skolval 2019

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samverkande myndigheter