Vanliga

frågor

Kostar det något att vara med i Skolval 2019?

Nej. Anmälan och allt material som valsedlar, valkuvert och instruktioner är gratis.

Hur anmäler vi oss?

Anmälan är öppen och görs digitalt här.

Vilka skolor är anmälda?

När en anmälan är godkänd finns skolan med på listan över anmälda skolor. Listan visar dock bara skolor med elever i årskurs 7-9 eller gymnasiet. Elever som tillhör andra årskurser eller skolformer är också välkomna att delta i Skolval 2019 men blir inte en del av projektets valresultat.

Hur vet vi att anmälan blivit mottagen?

När anmälan godkänts skickas en bekräftelse via mail. Denna kan för vissa fastna i skräpposten. När en anmälan är godkänd finns skolan även med på listan över anmälda skolor. Listan visar dock bara skolor med elever i årskurs 7-9 eller gymnasiet. Om er anmälan saknar information hör vi av oss till er via mail eller telefon.

Vilket material ingår?

Alla skolor som anmäler sig till Skolval får ett startpaket, det fungerar som ett stöd för att arrangera valet. Paketet innehåller information till arrangörer och kontrollanter, en affisch och en checklista. Materialet finns även digitalt härInnan valperioden får alla anmälda skolor ett valpaket. Det innehåller bland annat valsedlar, valkuvert och mer detaljerad information om hur valdagen genomförs.

När är sista anmälningsdag och när hålls valet?

Sista dag för anmälan är 1 maj. Valdagen sker under perioden 9 maj till 24 maj. Ni väljer vilket datum under perioden ni håller er valdag.

Vilka valsedlar får vi?

Partivalsedlar för alla partier som fått mer än 1 % av rösterna i ett av de två senaste europaparlamentsvalen samt blanka valsedlar. I Skolval 2019 får följande partier valsedlar:
• Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
• Centerpartiet
• Feministiskt Initiativ
• Junilistan
• Kristdemokraterna
• Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
• Miljöpartiet de gröna
• Moderaterna
• Piratpartiet
• Sverigedemokraterna
• Vänsterpartiet

Vad finns i valpaketet?

– Valsedlar
– Valkuvert
– Valurna
– Affischer
– Instruktionshäfte

När kommer valpaketet?

Valpaketen planeras att börja skickas ut i april 2019. 

Kan vi få fler valurnor och instruktioner?

Vi kan tyvärr inte skicka ut extra valurnor och instruktioner. Om ni behöver fler valurnor går det att göra egna av till exempel kartong. Instruktionerna finns digitalt här.

Hur gör vi för att få fler valkuvert och valsedlar?

Antal valsedlar och valkuvert ni får baseras på det elevantal ni skrivit in i er anmälan. Alla elever ska ha ett valkuvert och en valsedel av varje sort i var. Kontakta oss via [email protected] om ni fått för få valkuvert eller valsedlar.

Hur går röstningen till?

I valpaketet finns en Röstningsfigur som affisch, den beskriver steg för steg hur röstningen går till. Figuren finns även digitalt här

Vilka partier kan en rösta på?

På samma sätt som i europaparlamentsvalet är det möjligt att rösta på vilket parti en vill, även om det inte har förtryckta valsedlar. Då skrivs partiets namn på en blank valsedel.

Vilka valsedlar ska läggas fram?

Alla valsedlar ska ligga framme i bokstavsordning under hela valdagen. Det gäller även valsedlar som levereras från partier som inte får förtryckta valsedlar via Skoval. Valsedlar för ett visst parti får under inga omständigheter tas bort.

Vem ska räkna rösterna?

Rösträknare räknar rösterna efter valet. Elever, lärare eller andra vuxna kan vara rösträknare. Arrangörer av Skolval kan också vara rösträknare. En rösträknare behöver inte vara myndig.

När ska rösterna räknas?

Räkna rösterna direkt efter ert val. Om rösträkningen behöver vänta ska rösterna hållas säkert förvarade, alltså inlåsta. Viktigt är att alla röster räknas vid ett och samma tillfälle.

Var ska rösterna räknas?

Ett klassrum eller ett konferensrum är en bra plats för att räkna röster. Precis som vid ett ordinarie val ska rösträkningen vara möjlig för väljare att se, räkna därför rösterna där det finns plats för publik.

Hur ska rösterna räknas?

Vid rösträkningen ska den person som är anmäld som kontrollant vara med. Högst sex personer bör vara rösträknare. Kontrollanten ansvarar för att valet och rösträkningen genomförs på rätt sätt. I Instruktionshäftet som följer med valpaketet går det att läsa mer om hur rösträkningen går till. Instruktionerna finns digitalt här.

Hur fungerar blankröster och vilka är giltiga/ogiltiga?

En blankröst är en röst där en blank valsedel använts, alltså en valsedel utan något förtryckt parti. Precis som i det ordinarie valet räknas alla blanka röster som ogiltiga, men sorteras och redovisas för sig. Det beror på att blankrösten kan ses som en proteströst. I Skolval 2019 gäller samma regler kring giltiga och ogiltiga röster som i det ordinarie valet. En valsedel är giltig om den har ett partinamn, och inget annat antecknat på sig. Både giltiga och ogiltiga röster ska rapporteras in. I ”Instruktionshäftet” som följer med valpaketet går det att läsa mer om giltiga och ogiltiga röster. Instruktionerna finns digitalt här.

Får elever i årskurs 6 (och lägre) delta?

Ja, men bara röster från årskurs 7–9 och gymnasiet ska rapporteras in. Då lägre årskurser deltar anges dessa elever i kategorin ”Annat” i anmälan. Det är viktigt att rösterna hålls skilda från rösterna som ska rapporteras in. 
Använd gärna separata vallokaler och separata valurnor.

Hur fungerar det med skolor som har både årskurs 7-9 och gymnasiet?

Skolor med både årskurs 7-9 och gymnasiet gör två anmälningar, en för grundskolan och en för gymnasieskolan. Rösterna för årskurs 7-9 och gymnasiet redovisas och presenteras separat. Det är därför viktigt att ni håller två val och skiljer på rösterna från grundskolan och gymnasiet.

Hur röstar elever som har funktionsvariationer?

Elever i särskolan deltar på lika villkor som andra elever i Skolval. Arrangören inreder vallokalen på ett sätt så att den är tillgänglig och fungerar för alla elever. De elever som behöver hjälp har rätt till det vid röstningen. Väljaren bestämmer själv vem som hjälper hen. Till exempel går det att få hjälp att lägga valsedeln i valkuvertet och försluta det eller hjälp att skriva eller läsa. Den som hjälper en väljare att rösta får inte berätta för andra vad väljaren har röstat på.

Får elever på Komvux, Särvux och folkhögskolan delta?

Skolval riktar sig inte till dessa skolformer men ni kan ändå anmäla er och delta. Det är då viktigt att ni i anmälan anger elevantalet i kategorin ”Annat”. Dessa röster ska inte rapporteras in. Det nationella valresultatet gäller bara årskurs 7-9 och gymnasiet.

Vilka regler finns för att bjuda in politiska partier till skolan?

För att en person som inte är anställd eller elev på skolan ska få vara i skolans lokaler behövs godkännande från rektorn, eftersom skolan inte är en allmän plats. Mer information om reglerna och rektorns ansvar finns på Skolverkets hemsida.

Vilka politiska partier ska vi bjuda in till skolan?

När ni bjuder in partier är det viktigt att vara objektiv i sitt urval. Gå alltså inte på känsla utan bjud till exempel in alla Sveriges partier som finns representerade i Europaparlamentet.

Vem ska rapportera in valresultatet?

Kontrollanten rapporterar in valresultatet digitalt med hjälp av resultatdokumentet som fylls i under valdagen och rösträkningen. Resultatdokumentet finns i Instruktionshäftet som ingår i valpaketet. Instruktionshäftet finns även digitalt här.

När ska valresultatet rapporteras in?

Valresultatet ska rapporteras in direkt efter rösträkningen. Valresultat kan rapporteras in under perioden 9 maj – 24 maj. 

Hur ska valresultatet rapporteras in och vilka är mina inloggningsuppgifter?

Valresultat rapporteras in via den här hemsidan, länken kommer finnas på Start-sidan. För att kunna logga in behövs inloggningsuppgifter, dessa har skickats via mail vid anmälan till era kontaktpersoner. Om ni glömt lösenordet går det att få utskickat igen via länken.

När får vi dela vårt valresultat?

Vänta med att dela ert valresultat på skolan, i sociala medier eller media tills den 26 maj efter kl. 20.

När släpps valresultatet?

Det preliminära valresultatet för Skolval 2019 släpps den 26 maj efter kl. 20. Det slutgiltiga valresultatet för Skolval 2019 planeras att släppas den 3 juni.

Följ Skolval 2019

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samverkande myndigheter