Skolval 2019

en chans att undersöka demokratin

Sveriges viktigaste demokratiprojekt?

Efter framgången 2018 med närmare 600 000 anmälda elever är Skolval tillbaka! Skolval är ett val på en skola som ger elever möjlighet att ta ställning genom att rösta på ett parti. När alla val genomförts räknas rösterna ihop och ett officiellt valresultat släpps. Skolval 2019 arrangeras i samband med Europaparlamentsvalet och projektet

vänder sig framför allt till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Anmälda skolor får kostnadsfritt material till sitt val, exempelvis valsedlar och instruktioner. Förutom själva valdagen innebär Skolval en möjlighet att arrangera debatter, temadagar och studiebesök. Skolval är helt enkelt en chans att undersöka demokratin.

Skolval 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Valmyndigheten och Skolverket är samverkande myndigheter.

Följ @skolval2019 på Instagram!

Följ Skolval 2019

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samverkande myndigheter