Skolval 2019

en chans att undersöka demokratin

Sveriges viktigaste demokratiprojekt?

Efter framgången 2018 med nästan 600 000 anmälda elever är Skolval tillbaka! Skolval är ett val på en skola som ger elever möjligheten att ta ställning genom att rösta på ett parti. Efteråt räknas rösterna ihop och ett gemensamt valresultat släpps. Skolval 2019 arrangeras i samband med Europaparlamentsvalet och projektet vänder sig framförallt till dig i årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Alla anmälda skolor får kostnadsfritt material till sin valdag, exempelvis valsedlar och instruktioner. Ni får reda på hur ett val går till och möjlighet att rösta, men Skolval är mer än valdagen. Debatter, temadagar och studiebesök är exempel på aktiviteter som ofta ordnas i samband med valen. Skolval är en chans att undersöka demokratin.

Skolval 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Valmyndigheten och Skolverket är samverkande myndigheter.

Följ @skolval2019 på Instagram!

Följ Skolval 2019

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samverkande myndigheter